EN
|
Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 15. Maddesine göre Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri    
Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI                        Rektör  
Prof. Dr. Erol AYAZ   Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ   Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa YAMAN   Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ   Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa YAMAN   Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet URAL   Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ömer ZORBA   Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet YAVUZ   Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU   İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Turan KARADENİZ   Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Muhsin HALİS   İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK   Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet OCAK   Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Samettin GÜNDÜZ   Genel Sekreter V.