EN
|
Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 15. Maddesine göre Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Rektör

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Teknoloji Fakültesi Dekan V.

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Erol AYAZ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet URAL

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turan KARADENİZ

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Muhsin HALİS

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Erol AYAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ahmet OCAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Samettin GÜNDÜZ

Genel Sekreter V.