EN
|
Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 15. Maddesine göre Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

 Rektör

 Prof. Dr. Mustafa YAMAN

 Rektör Yardımcısı

 Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ

 Rektör Yardımcısı

 Prof. Dr. Aydın HİM

 Rektör Yardımcısı

 Prof. Dr. Mustafa YAMAN

 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Mithat ZEYDAN

 Teknoloji Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

 Hukuk Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

 Mimarlık Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

 İlahiyat Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ

 Eğitim Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU

 Tıp Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Ömer ÖZYURT

 Mühendislik Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Derviş YILMAZ

 Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

 Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

 Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Muhsin HALİS

 İletişim Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Arzu İLÇE

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Seyit KÖSE

 Turizm Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Aydın HİM

 Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

 Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK

 Yönetim Kurulu Üyesi

 Prof. Dr. Erol AYAZ

 Yönetim Kurulu Üyesi

 Prof. Dr. Ahmet OCAK

 Yönetim Kurulu Üyesi