EN
|
Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 15. Maddesine göre Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri  
Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI                      Rektör  
Prof. Dr. Erol AYAZ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Zekeriya NARTGÜN Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hamit COŞKUN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet URAL Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ömer ZORBA Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hasan ORUÇOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Nesrin KALYONCU Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU                      İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Turan KARADENİZ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Himmet HÜLÜR İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Erol AYAZ Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mustafa GENÇER Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Samettin GÜNDÜZ Genel Sekreter V.