EN
|
Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 15. Maddesine göre Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

(2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak,

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,

(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

 

 

 

BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Rektör 

 

 

 

 

 

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Aydın HİM

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Rektör Yardımcısı

 

 

 

 

 

DEKANLAR

Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Teknoloji Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Hukuk Fakültesi Dekan V.  

Prof. Dr. Ahmet OCAK

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Mimarlık Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ

Eğitim Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Ahmet URAL

Tıp Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Ömer ÖZYURT

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Derviş YILMAZ

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Muhsin HALİS

İletişim Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Arzu İLÇE

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Seyit KÖSE

Turizm Fakültesi Dekan V.

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Prof. Dr. Erol AYAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

 

Prof. Dr. Ahmet OCAK

Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

RAPORTÖR

Murat TOK

Genel Sekreter