EN
|
Yönetim Kadrosu
Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI
Rektör
Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ
Rektör Yardımcısı
Hukuk Müşavirliği
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İletişim Fakültesi
Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gerede Meslek Yüksekokulu
Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu
Bolu Meslek Yüksekokulu
Bolu Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Türk Dili Bölüm Başkanlığı
Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği
Basım Merkezi
Prof. Dr. Mustafa YAMAN
Rektör Yardımcısı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu
Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu
Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yenilikçi Gıda Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Lojman Tahsis Komisyonu Başkanlığı
Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyon Başkanlığı
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı
İdari Personel Muvafakat Komisyonu
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanlığı
İç Kontrol Standartları Kurul Başkanlığı
Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Başkanlığı
Prof. Dr. Aydın HİM
Rektör Yardımcısı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Turizm Fakültesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mengen Meslek Yüksekokulu
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Araştırmaları ve Uygulama Merkezi
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
Akademik Dış ilişkiler Birimleri
ERASMUS Koordinatörlüğü
FARABİ Koordinatörlüğü
Mevlana Koordinatörlüğü
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
YÖKSİS
Uluslararası Öğrenci Ofisi
Murat TOK
Genel Sekreter
İsmail TEMEL
Genel Sekreter Yardımcısı
Nihani Yıldırım
Genel Sekreter Yardımcısı