İllere Göre Aktif Öğrenci Dağılımı

%
0.01        0.1        1        10     25 > 27.5