AİBÜ akademik ve idari personeline Rektör Prof. Dr. Hayri Çoşkun “Üniversitemizdeki Gelişmeler”, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resül Eryiğit’de “Tam Maliyetlendirme” konulu bir sunum yaptı.
Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun, “Üniversitemizdeki Gelişmeler” başlıklı sunumunda göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen projeler hakkında geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Sunum kapsamında öncelikle üniversitenin genel durumu hakkında bilgiler verdi. İki yıl içerinde üniversitemizde açılan fakülte ve bölümler, enstitü, meslek yüksekokulu ve programları gibi eğitim öğretim kapsamındaki gelişmeler anlatıldı. Fiziki büyüme ve öğrenci sayısındaki artış, öğrenci sayısına paralel olarak donanım ihtiyaçlarının tespiti ve bu doğrultuda gerçekleştirilen düzenlemeler, üniversitemize yeni kazandırılacak olan birim inşaatlarının durumu, bakım onarım çalışmaları hakkında bilgileri fotoğraflar ve sayısal verilerle anlattı. Yeni bütçe döneminde eğitim ve öğretim alanında daha fazla yatırım yapılacağını belirten Rektör Coşkun eksikliklerin ve geliştirmelerin tamamlanmasını istiyoruz dedi. AİBÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesindeki gelişmelere de değinen Çoşkun, hastanenin son açılan bölüm ve birimlerle daha fazla vatandaşa hizmet sunduğunu, hizmet verilen hasta sayısındaki artışla izah ettiklerini söyledi. HastaneninSGK kesintilerini aşağı çekmeyi başardığını söyleyen Rektör Coşkun bunun büyük bir başarı olduğunu ve Hastanemizin bu konuda diğer hastanelere örnek gösterildiğini söyledi. AİBÜ çatısı altındaki tüm gelişmelerden dolayı akademik ve idari personele ayrı ayrı teşekkür eden Rektör Coşkun, hep birlikte daha iyi hizmet vermeye devam etmek istiyoruz dedi. 
Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun’un ardından “Tam Maliyetlendirme” sunumunu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Eryiğit yaptı. Eryiğit, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nın yürüttüğü ve üniversitemizin de içerisinde yer aldığı Tam Maliyetlendirme konusunda bilgiler aktardı. Tam maliyetlendirmeyi kısaca “Üniversitelerin araştırma projelerini de içerecek şekilde yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin bütün doğrudan ve dolaylı maliyetlerinin tanımlanması ve hesaplanmasıdır.” şeklinde anlatan Eryiğit, projenin gerekliliğini şu şekilde ifade etti. Tüm dünyada üniversitelere olan talebin artması, araştırma projelerinin maliyetlerinin giderek yükselmesi fakat bu gelişmeler paralel olarak yüksek öğretimin gerekli fonlamasının yetersiz kalması sonucunda projelere ve üniversitelerin sağlıklı eğitim verebilmeleri için kaynaklar sınırlı kalmaktadır. Tam maliyetlendirmeyle birlikte bu koşullardaki üniversiteler finansal sürdürülebilirliklerini devam ettireceklerdir. Bu sistem şu anda İngiltere, İrlanda, Finlandiya, Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde ve ABD’de uygulanmaktadır. Ancak, bu ülkelerde de henüz ulusal düzeyde uygulamaya geçilmemiştir. YÖK bu konu ile yakından ilgileniyor, yakında tüm üniversitelerden Tam Maliyetlendirme istenecek. AİBÜ olarak bu dönemde gerekli idari birimlerle çalışmalara başlayarak hazırlıklarımızı tamamlayacağız” dedi 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirilen sunum Perşembe günü 13:30 da akademik personele, Cuma günü saat 10:00’da idari personele yapıldı.


www.utak2018.ibu.edu.tr