Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde tüm akademik personele netbook bilgisayar veriliyor. Pedagojik formasyon programından fakülte bütçesine aktarılan kaynakla alımı gerçekleştirilen bilgisayarlardan 10 tanesi fakültenin Akademik Kurul toplantısında sembolik olarak akademisyenlere teslim edildi.

15 Şubat 2011 tarihinde yapılan 2011–2012 Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun’un konuşmasıyla başladı. Rektör Coşkun konuşmasında, “Üniversitelerin bilgiyi üretme ve bunu uygulama anlamında topluma faydalı kurumlardır. Özellikle eğitim fakültesi gelecek nesilleri yetiştirecek bireyler eğittiği için bu noktada daha özel bir konumdadır. Üniversiteler durağan kurumlar değildir ve devamlı bir gelişme, ilerleme göstermelidirler. Bunun için yönetime ve akademisyenlere önemli görevler düşmektedir. Bu anlamda akademisyenler olarak kendimizi geliştirecek çalışmalara önem göstermeliyiz” dedi.

Konuşmasının devamında üniversitelerin ticari kurumlar olmadıklarını fakat artık diğer üniversitelerle bir rekabet ortamına girildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin de iyi bir potansiyele sahip olduğunu ve eğitim kalitesini daha da yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Eğitim Fakültesi’nde yeni göreve başlayan akademisyenlere de üniversite ve büyük hayırsever İzzet Baysal hakkında kısa bir bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun’un konuşmasının ardından kürsüye gelen Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bahar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu eğitimde bilişim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Fatih Projesi’ne de atıfta bulundu. Eğitim Fakültesi olarak bilişim teknolojilerini yakından takip ettiklerini belirten Prof. Dr. Bahar, Eğitim Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlere, daha verimli çalışabilmeleri ve akademik çalışmalarında yardımcı olması amacıyla netbook bilgisayar verileceğini bildirdi. Bu kapsamda sembolik olarak 10 akademisyene netbook bilgisayarları, Rektör Prof. Dr. Coşkun ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahar tarafından verildi. Bilgisayarlar, araştırma görevlilerinden başlayarak fakülte bünyesindeki 165 akademik personele dağıtılacak.

Konuşmaların ardından Eğitim Fakültesi Akademik Kurulu Toplantısında fakültenin gündemine dair konular görüşüldü.


www.utak2018.ibu.edu.tr