Abant İzzet Baysal Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne, öğrencilerine en iyi eğitim-öğretim ortamını sunmak ve mezuniyet sonrası döneme hazırlamak için büyük bir gayret göstermektedir. Bu çerçevede özellikle son dönemde eğitim-öğretim ortamlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini yapabilmeleri için imkânlar büyük oranda artırılmıştır. Öğrencilerimizden beklentimiz tüm bu imkânlardan en iyi şekilde faydalanmaları ve kendilerini hayata en iyi şekilde hazırlamalarıdır.

5 Mart ve 10 Mart 2014 tarihlerinde üniversitemiz Gölköy kampusunda bazı öğrenciler arasında kesinlikle tasvip etmediğimiz, üzücü olaylar meydana gelmiştir. Konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır. Öğrencilerimizin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürmeleri için güvenlik birimlerimiz gerekli tedbirleri almış durumdadır.

Öğrencilerimiz bilmelidir ki, gerginlik ve kavga ortamlarının hiç kimseye, hiçbir şekilde faydası olmamıştır. Bu noktada, her türlü gerginlik ortamından uzak durulması, tahrik ve kışkırtmalara karşı dikkatli olunması, eğitim-öğretimin huzur ve barış ortamı içerisinde devam etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

AİBÜ Rektörlüğü olarak öğrencilerimizin, eğitim-öğretim için bulundukları üniversitemizde, sağduyulu ve sorumluluk bilinciyle hareket ederek fikir ve görüşlerini medeni bir şekilde ifade etmelerini ve şiddet içeren her türlü eylemden uzak durmalarını talep etmekteyiz.

Üniversite kampusundaki huzur ve güven ortamını olumsuz yönde etkileyecek her türlü davranışın, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek gereğinin yapılacağı hususunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 11.03.2014


AİBÜ Rektörlüğü


www.utak2018.ibu.edu.tr