2011–2012 Bahar Dönemi Ders Kayıtları-Danışman Onayları Hakkında Bilgi için;

http://oidb.ibu.edu.tr/ilan/duyurular/duyuru37_bahar.html


www.utak2018.ibu.edu.tr