2013-2014 akademik yılı Bahar ve Yaz dönemlerinde Erasmus programları kapsamında yurt dışında staj yapmak için ve 2014-2015 akademik yılı Güz ve Bahar dönemlerinde yurt dışına öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında gönderilecek öğrencilerimizin seçimi amacıyla Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Yapılacaktır. Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılan öğrenci seçim süreci şu şekildedir:

27 Şubat 2014: Başvuruların başlangıç tarihi.

Sınava Başvuru Koşulları:

1- Sınava tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.

2- Öğrenim ve staj hareketliliği için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin son transkript notları 4 üzerinden en az 2,20

(100’lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 2,5 olmalı.

3- Yabancı Dil Baraj Puanı 55/100 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında ortak okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.

4-Öğrenim hareketliliği için 90 kişi ve staj hareketliliği için de 15 kişilik kontenjan yer almaktadır. Öğrencilerimiz isterlerse her iki hareketliliğe

ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Ayrıca, Üniversitemizin anlaşmalı oldukları okulların listesini ve genel kontenjanları http://erasmus.ibu.edu.tr/index.php?

option=com_k2&view=item&layout=item&id=9&Itemid=129&lang=tr linkinden bulabilirler. Söz konusu listede ilerleyen tarihlerde değişiklikler olabilir.

Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj yapacakları ülke (AB) ve kurumları (işyeri, enstitü ya da okul) kendileri belirleyip, Erasmus Koordinatörlüğüne bildireceklerdir.

5- Başvuruda bulunan tüm öğrencilerin DİLMER’in yapacağı Yabancı Dil Yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur.

6-Başvurular http://www.erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden online yapılacak olup, yapılan başvurunun çıktısı imzalanarak en güncel tarihli transkriptle

Rektörlük Erasmus Koordinatörlüğüne (Z26 numaralı ofis) şahsen teslim edilecektir.

18 Mart 2014: Başvurular için son tarih.

Sınav 21 Mart 2014 Cuma günü yapılacaktır. Sınava girmesi uygun görülen öğrencilerin listesi, sınav yeri ve saati sonradan Üniversitemiz web sayfasından

duyurulacaktır. 2013/2014 akademik yılı staj hareketliliği için yapılacak başvuruları değerlendirmede kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %55

Dil seviyesi : %45

2014/2015 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak öğrenci öğrenim hareketliliği ölçütleri ve ağırlıklı puanları şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

Sınavı kazanıp da hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.


www.utak2018.ibu.edu.tr