Türk Patent Enstitüsü (TPE) aracılığıyla toplanmakta olan Patent başvuru , Patent belge , Faydalı model belge , Endüstriyel tasarım belge , Uluslararası patent başvuru , Uluslararası patent belge ,  Lisanslanan patent/faydalı model/endüstriyel tasarım verileri için tablolar aşağıda yer almaktadır.

Tablo için tıklayın...


www.utak2018.ibu.edu.tr