Konu: Calder'in Zarif Kıvrımları

Konuşmacı: Doç. Dr. Alpaslan UÇAR

Yer: Kültür Merkezi Pembe Salon

Tarih: 28 Şubat 2014 Cuma, Saat: 14.00


www.utak2018.ibu.edu.tr