Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada " Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından;  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof.Dr. Hayri COŞKUN’u atamışlardır.”  denildi.


www.utak2018.ibu.edu.tr