657 SAYILI KANUNUN 4-B MADDESİ UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİNE YERLEŞTİRİLMEYE HAK KAZANANLAR

 

                                                                               HEMŞİRE

 Asil Kazananlar

 

S.No

Adı

Soyadı

KPSS Puanı

Öğrenim Durumu

1.

Hasan Ahmet

YILMAZER

64,53382

Lisans

2.

Neşe

KIRÇİÇEK

64,51216

Lisans

3.

Emine

TARHAN

64,41897

Lisans

4.

Fidan

GÜLBAĞ KAYABAŞI

64,19976

Lisans

5.

Sabri

YETGİN

63,67198

Lisans

6.

Onur Recep

KAVİ

63,45867

Lisans

7.

Elif

AKPINAR

63,32677

Lisans

 

Yedek Kazananlar

 

S.No

Adı

Soyadı

KPSS Puanı

Öğrenim Durumu

1.

İbrahim

YAMAN

63,17383

Lisans

2.

Elif

SÜLÜŞ

61,72718

Lisans

3.

Tuğba

COŞKUN

61,59066

Lisans

4.

Taner

TOKUR

60,69472

Lisans

5.

Ahmet

DOĞAN

60,16567

Lisans

6.

Cem Burak

KARABABA

60,08235

Lisans

7.

Betül

KARAKİRAZ

60,05017

Lisans

8.

Revasiye

AYTİMUR

59,91365

Lisans

9.

Melek

BERABER

59,77187

Lisans

10.

Mücalla

ŞENTÜRK

59,41614

Lisans

11.

Özge

AKIN

59,38985

Lisans

12.

Remziye

SINMAZ

59,34588

Lisans

13.

Ayşe Nur

SERBEST

59,19359

Lisans

14.

Gülsüm

ÇELİK

58,53263

Lisans

 

Asil kazanan adaylar aşağıdaki belgelerle birlikte 24/12/2013 tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

 

İstenen Belgeler

1) Diploma (Aslı veya noter tasdikli örneği)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Adli Sicil Belgesi

4) SGK Hizmet Dökümü

5) Sınav Sonuç Belgesi

6) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü hastane)

7)  Fotoğraf (8 adet)

8) Askerlik Durumunu Gösterir Belge

9) 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek – 1 maddesinde yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince TAAHHÜT BELGESİ alınacaktır. (Taahhüt Belgesi başvuru evrakları teslimi esnasında Personel Daire Başkanlığı’ndan temin edilecektir.)

 

28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek – 1 maddesinde yer alan; “Sözleşmesini:

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler” hükmü gereğince bu durumda olan adaylar için adayın durumunu gösterir belge.

 

NOT: Asil Kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağırılacaktır.


www.utak2018.ibu.edu.tr