Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Yazılı Sınav Sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://pdb.ibu.edu.tr/index.php/duyurular/item/28-%C3%B6%C4%9Fretim-eleman%C4%B1-yaz%C4%B1l%C4%B1-s%C4%B1nav-sonu%C3%A7lar%C4%B1


www.utak2018.ibu.edu.tr