Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lojmanlar Kurulu'nun 1. yılının doluyor olması nedeniyle, 17 Aralık 2013 Salı günü saat 18.00'de Kültür Merkezi Mavi Salon'da Genel Kurul yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte salt çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul tarafından 24 Aralık günü aynı yer ve saate yapılması kararı alınmıştır.

Tüm akademik ve idari personele önemle duyurulur.


www.utak2018.ibu.edu.tr