LLP/Erasmus Öğrenim/Staj Hareketliliği Sınav Sonuçları:

2013-2014 Akademik Yılı LLP/Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçiminde Göz Önünde Bulundurulan Kriterler:

1.Anlaşma sayısı, başvuru sayısı, dil barajını geçen öğrenci sayısı dikkate alınarak her fakülte/yüksekokula kontenjan ayrılmıştır.
2.Her öğrenci, kendi fakültesi ve bölümü altında değerlendirilmiştir.
3.Değerlendirmede sırasıyla Erasmus Genel Notu – Akademik Not Ortalaması – Yabancı Dil Notu esas alınmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının %50’si ile Yabancı Dil Notu’nun %50’sinin toplamı alınarak hesaplanmıştır.
4.Daha önce öğrenci göndermeyen bölümlere öncelik tanınmıştır.
5.Değerlendirme sırasında dil sınavı barajı 50 olarak alınmıştır.
6.Daha önce Erasmus öğrenim/staj hareketliliğinden faydalanmayan öğrenciler tercih edilmiş/öncelik verilmiştir.
7.Yedek öğrenci sıralaması, fakülte/yüksekokul bünyesinde yapılmıştır.
8.Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.

2013-2014 Akademik Yılı LLP/Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Seçiminde Göz Önünde Bulundurulan Kriterler:

1.Başvuru sayısı, dil barajını geçen öğrenci sayısı dikkate alınarak her fakülte/yüksekokula kontenjan ayrılmıştır.
2.Her öğrenci, kendi fakültesi ve bölümü altında değerlendirilmiştir.
3.Değerlendirmede Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının %55’si ile Yabancı Dil Notu’nun %45’inin toplamı alınarak hesaplanmıştır.
4.Daha önce öğrenci göndermeyen bölümlere öncelik tanınmıştır.
5.Değerlendirme sırasında dil sınavı barajı 50 olarak alınmıştır.
6.Daha önce Erasmus öğrenim/staj hareketliliğinden faydalanmayan öğrenciler tercih edilmiş/öncelik verilmiştir.
7.Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.

ÖNEMLİ NOT:
Asil olarak seçilen öğrenciler, programdan faydalanmak istediklerine dair EN GEÇ 13 KASIM 2013 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne (Rektörlük oda no. Z25-Z26) bilgi vermek zorundadır. Bu tarihe kadar Erasmus Koordinatörlüğü'ne başvurmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrencilerden seçim işlemine geçilecektir. Programdan yararlanmak istemeyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar dilekçe ile Erasmus Koordinatörlüğüne başvuracaktır.

•Yedek olarak seçilen öğrenciler, programdan hibesiz olarak faydalanmak istemeleri halinde, Erasmus Koordinatörlüğüne başvuracaktır.
•Erasmus Bölüm Koordinatörleri, asil seçilen öğrencileri ders saydırma işlemleri ve eğer varsa dönem uzatma olasılığı hakkında bilgilendirecektir.

Sınava başvuru yapan tüm öğrencilere teşekkür eder, başarılı olan öğrencileri tebrik ederiz.

Erasmus Koordinatörlüğü

Seçim sonuçlarını görmek için lütfen tıklayınız.
2013-2014 Akademik Yılı LLP/Erasmus Öğrenim Hareketliliği Sınav Sonuçları
2013-2014 Akademik Yılı LLP/Erasmus Staj Hareketliliği Sınav Sonuçları


www.utak2018.ibu.edu.tr