ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

                Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

                Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

                Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

                Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

                Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

                Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

                İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

                Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

2

1

Eğitim Bilimleri Temel Alanı, Eğitim Felsefesi ve Eğitim Tarihi alanında Doçentliğini almış olmak. 

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Devinim merkezli işlenen Müzik Dersinin öğrencilerin ders başarısı ve benlik saygısı düzeylerine etkisi üzerine çalışmış olmak. Montessori Eğitimi almış olmak. 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Profesör

1

1

UHE nütrinoların gözlemlenmesinde kullanılan EAS dedektörleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Profesör

1

1

DiracPropagator ve ChiralSolitunicBag Model konusunda çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Genel Fizik

Profesör

1

1

İletken polimer ve karbon nanotüpler konusunda çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

Mikrobiyoloji alanında antimikrobiyal aktivite, antimikrobiyal direnç, bakteri enzimleri, inhibitör aktivite ve virulans faktörler üzerine çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Katıhal Fiziği

Doçent

2

1

Süperiletkenlikte tanecik sınırları ve arayüz konusunda çalışmalar yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematiksel Fizik

Doçent

2

1

Jaynes-Cummings modelinin dolaşıklık özelliklerini çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

2

1

Obsesif Kompulsif bozukluk alanında kültürlerarası çalışmalar yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili

Doçent

2

1

Türk Dili bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Eski Anadolu Türkçesi alanında çalışmalar yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Anorganik Kimya

Yardımcı Doçent

5

1

Lityum içeren nadir toprak metali oksifosfatlarının sentezi ve karakterizasyonu konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya

Yardımcı Doçent

5

1

Enantiyomerik ve rasemikamfifilik moleküllerin miselli sıvı kristal fazları ve izotropik çözeltiler konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Mikro İktisat alanında doçent unvanı almış olmak. Otomotiv ve tarım sektörleri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doçent

3

1

Demokratikleşme, demokratik sosyalleşme ve üniversite-kent arasındaki ilişki konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe-Finansman

Yardımcı Doçent

5

1

Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak ve gelişmekte olan menkul kıymetler pazarlarında etkinlik ve borsa anomalileri konusunda çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yöneylem

Yardımcı Doçent

5

1

Kapalı döngü tedarik zinciri ağ tasarımı konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

2

1

Meyve sebze işleme teknolojisi ve reaksiyon kinetiği konularında çalışmış olmak.

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Yapı Bilgisi

Doçent

2

1

Mimarlık bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Betonarme, yapı modellemesi ve güçlendirme konularında çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Ergonomi, ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Koroner arter baypas cerrahisi sonrası atriyal fibrilasyon gelişimi ve total atriyal ileti süresi arasındaki ilişki üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Hipotiroidili ve hipertiroidili hastalarda atriyal mekanik fonksiyonlar ve atriyal ileti süreleri üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

2

1

Koroner ektazili hastalarda Tei indeksi ve sol ventriküler asenkroni üzerine çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

Doçent

2

1

Yemeklik baklagiller konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Doçent

2

1

Çeşit ıslahı konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Bitkileri

Yardımcı Doçent

5

1

 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Yardımcı Doçent

5

1

 

Bolu Sağlık Yüksekokulu

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

2

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler YO

Bankacılık ve Finans

Yardımcı Doçent

4

1

Tarımsal dış ticaret konusunda doktora yapmış olmak.

Bolu Meslek YO

 

Yardımcı Doçent

3

1

Yarı-simetrik metrik konneksiyonluhiperyüzeyler ve tanjant demetler konularında çalışmış olmak.

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek YO

 

Yardımcı Doçent

4

1

Farklı duvar ve harç malzemeleri ile üretilen duvarların mekanik özelliklerinin belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.

Mudurnu Süreyya AstarcıMeslek YO

 

Yardımcı Doçent

4

1

Kobaylarda kloramfenikol ve florfenikolün elektrokardiyogram üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

 

 


www.utak2018.ibu.edu.tr