AB mevzuatının önemli bir bölümü yereli ilgilendirmekte ve Avrupa Birliği ülkelerindeki iyi uygulamaların yerele transfer edilmesi AB mevzuatına uyum açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gerekçeden hareketle Avrupa Birliği Bakanlığı 2010 yılından bu yana İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde “Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi” ni yürütmektedir.

Söz konusu proje kapsamında 31 Ekim 2013 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ’ın himayelerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde (Valikonağı Caddesi, Harbiye, 34298 İstanbul)“Yerel Yönetimler İçin Avrupa’dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı” düzenlenecektir. 2014-2020 döneminde eğitim ve gençlik programları kapsamındaki yeni fırsatlara ilişkin bilginin de verileceği çalıştaya kurum ve kuruluşların katılımında fayda görülmektedir. Çalıştayın programı Ek-1 de yer almaktadır.

Bu kapsamda Ek-2 de yer alan katılımcı formunun kurumunuzdan katılacak olan temsilciler tarafından doldurularak en geç 21 Ekim 2013 tarihine kadar boluvalilikpb@gmail.com  adresine gönderilmesi gerekmektedir.


www.utak2018.ibu.edu.tr