EN
|
Senato

Üniversite Senatosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14.maddesine göre Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

 (1) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

 (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

 (4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

SENATO ÜYELERİ

 

 

 

 

BAŞKAN

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Rektör 

 

 

 

 

 

REKTÖR YARDIMCILARI

Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Aydın HİM

Rektör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Rektör Yardımcısı

 

 

 

 

 

DEKANLAR

Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ

Eğitim Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Teknoloji Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Ahmet OCAK

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Mimarlık Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Hukuk Fakültesi Dekan V.  

Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Ahmet URAL

Tıp Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Derviş YILMAZ

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Ömer ÖZYURT

Mühendislik  Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Muhsin HALİS

İletişim Fakültesi Dekanı

 

Prof. Dr. Arzu İLÇE

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

 

Prof. Dr. Seyit KÖSE

Turizm Fakültesi Dekan V.

 

 

 

 

 

FAKÜLTE SENATO TEMSİLCİLERİ

Prof. Dr. Osman GÖRÜR

Fen-Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi

 

Doç. Dr. Fatih KONUR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi

 

Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN

Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi

 

Prof. Dr. Erdal BEKİROĞLU

Mühendislik  Fakültesi Senato Temsilcisi

 

Prof. Dr. Halil KÜTÜK

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Senato Temsilcisi

 

Doç. Dr. Selami ÖZSOY

İletişim Fakültesi Senato Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYTAÇ BAL

Diş Hekimliği Fakültesi Senato Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Üyesi Birsen GİDERER

Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Temsilcisi

 

Doç. Dr. Cengiz IŞIK

Tıp Fakültesi Senato Temsilcisi

 

Doç. Dr. Cahid KARA

İlahiyat Fakültesi Senato Temsilcisi

 

 

 

 

 

ENSTİTÜ-YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLERİ

Prof. Dr. Ömer ÖZYURT

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

Doç. Dr.Yaşar AYYILDIZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

Prof. Dr. Erol AYAZ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

 

Prof. Dr. Türkan ARGON

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

Doç. Dr. Ümid KARLI

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

 

Doç. Dr. Hasan Birol YALÇIN

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

 

Prof. Dr.Kadir Murat ALTINTAŞ

Gerede Uyg.Bilimler Yüksekokulu Müdürü

 

Doç. Dr. Rahmi YÜCEL

Bolu Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Dr. Öğr. Üyesi  Bahattin ÖZTOPRAK

Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Prof. Dr. Emine Elif YÜCETÜRK

Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Dr. Öğr. Üyesi Nezih OKUR

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Dr. Öğr. Üyesi Macit DEMİRER

Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Prof. Dr. Kamil GÜREL

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

 

Prof. Dr. Ömer ÖZYURT

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

 

 

 

 

RAPORTÖR

Murat TOK

Genel Sekreter