EN
|
Senato

Üniversite Senatosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14.maddesine göre Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

 (1) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

 (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

 (4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Senato Üyeleri

 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Rektör 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Teknoloji Fakültesi Dekan V.

İlahiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Erol AYAZ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ

Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet URAL

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Turan KARADENİZ

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Muhsin HALİS

İletişim Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Ömer ÖZYURT

Fen Bilimleri Enst.Müdürü

Doç. Dr.Yaşar AYYILDIZ

Sosyal Bil.Enst.Müdürü

Prof. Dr. Erol AYAZ

Sağlık Bilim.Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Türkan ARGON

Eğitim Bilimleri Enst.Müdürü

Doç. Dr. Ümid KARLI

Bed.Eğit.ve Spor Y.O.Müdürü

Doç. Dr. Arzu İLÇE

Bolu Sağlık Y.O.Müdürü

Prof. Dr. Yeşim BAKAR

K.D.F.T.R.Y.O. Müdürü

Doç. Dr. Hasan Birol YALÇIN

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr.Kadir Murat ALTINTAŞ

Gerede Uyg.Bilimler Y.O.Müd.

Dr. Öğr. Üyesi Doğan BAŞAR

Bolu Turizm ve Otel İşl.YO Müdürü

Prof. Dr. İsmet Gülsel SEV

Fen-Edeb.Fak. Senato Tem.

Doç. Dr. Fatih KONUR

İkt.ve İdr.Bil.Fak.Sen.Temsilcisi

Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN

Eğitim Fak.Senato Temsilcisi

Prof. Dr. Erdal BEKİROĞLU

Müh-Mim.Fak.Senato Temsilcisi

Prof. Dr.Turan KARADENİZ

Zıraat ve Doğa Bil. Fak. Senato Tem.

Doç. Dr. Selami ÖZSOY

İletişim Fakültesi Senato Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYTAÇ

Diş Hekimliği Fakültesi Senato Tem.

Dr. Öğr. Üyesi Birsen GİDERER

Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Tem.

Doç. Dr. Cengiz IŞIK

Tıp Fakültesi Senato Tem.

Doç. Dr. Cahid KARA

İlahiyat Fakültesi Senato Tem.

Doç. Dr. Rahmi YÜCEL

Bolu Meslek Y.O. Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi  Bahattin ÖZTOPRAK

Gerede Meslek Y.O. Müdürü

Prof. Dr. Emine Elif YÜCETÜRK

Mengen M.Y.O.Müdürü

Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR

Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Nezih OKUR

Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O. Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Macit DEMİRER

Seben İzzet Baysal MYO Müdürü

Prof. Dr. Kamil GÜREL

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü

Doç. Dr. Ömer ÖZYURT

Bolu Teknik Bilimler M.Y.O. Müdürü

Doç. Dr. Samettin GÜNDÜZ

Genel Sekreter V.