EN
|
Senato

Üniversite Senatosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14.maddesine göre Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

 (1) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

 (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

 (4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Senato Üyeleri  
Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI               Rektör 
Prof. Dr. Erol AYAZ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa YAMAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa YAMAN Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr.Şahabettin GÜNEŞ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet URAL                   Tıp Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. Ömer ZORBA Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU                       İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet YAVUZ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Turan KARADENİZ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Muhlis HALİS İletişim Fakültesi Dekanı
Doç. Dr.Ömer ÖZYURT Fen Bilimleri Enst.Müdürü
Doç. Dr.Yaşar AYYILDIZ Sosyal Bil.Enst.Müdürü
Prof. Dr. Erol AYAZ Sağlık Bilim.Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Türkan ARGON Eğitim Bilimleri Enst.Müdürü
Doç. Dr. Ümid KARLI Bed.Eğit.ve Spor Y.O.Müdürü
Doç. Dr. Arzu İLÇE Bolu Sağlık Y.O.Müdürü
Prof.. Dr. Yeşim BAKAR K.D.F.T.R.Y.O. Müdürü
Doç. Dr. Hasan Birol YALÇIN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr.Kadir Murat ALTINTAŞ Gerede Uyg.Bilimler Y.O.Müd.
Doç. Dr. Rahmi YÜCEL Bolu Turizm ve Otel İşl.YO Müdürü
Prof. Dr. İsmet Gülsel SEV Fen-Edeb.Fak. Senato Tem.
Doç. Dr. Fatih KONUR İkt.ve İdr.Bil.Fak.Sen.Temsilcisi
Doç. Dr. Erkan TEKİNARSLAN Eğitim Fak.Senato Temsilcisi
Prof. Dr. Erdal BEKİROĞLU Müh-Mim.Fak.Senato Temsilcisi
Prof. Dr.Turan KARADENİZ Zıraat ve Doğa Bil. Fak. Senato Tem.
Doç. Dr. Selami ÖZSOY İletişim Fakültesi Senato Temsilcisi
Yrd. Doç. Birsen GİDERER Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Tem.
Yrd. Doç. Dr. Fatma AYTAÇ Diş Hekimliği Fakültesi Senato Tem.
Yrd. Doç. Dr. Hasan LÖK Bolu Meslek Y.O. Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Bahattin ÖZTOPRAK Gerede Meslek Y.O. Müdürü
Prof. Dr. Emine Elif YÜCETÜRK Mengen M.Y.O.Müdürü
Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Ferhat DEMİRAY Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O.Md.
Yrd. Doç. Dr. Macit DEMİRER Seben İzzet Baysal MYO Müdürü
Prof. Dr. Kamil GÜREL Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Doç. Dr. Samettin GÜNDÜZ Genel Sekreter V.
Fatih ÖZTÜRK Öğrenci Konseyi Başkanı