EN
|
Senato

Üniversite Senatosu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14.maddesine göre Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder.

Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

 (1) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

 (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

 (4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

(6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

SENATO ÜYELERİ

 

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

 

 

Rektör

 

Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ

Prof. Dr. Aydın HİM

Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Rektör Yardımcısı

Rektör Yardımcısı

Rektör Yardımcısı

DEKANLAR

Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ

Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Eğitim Fakültesi Dekanı

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ömer ÖZYURT

Prof. Dr. Şahabettin GÜNEŞ

Prof. Dr. Derviş YILMAZ

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mithat ZEYDAN

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Teknoloji Fakültesi Dekanı

Hukuk Fakültesi Dekan V.

Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Prof. Dr. Muhsin HALİS

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mehmet YAVUZ

Prof. Dr. Arzu İLÇE

Prof. Dr. Seyit KÖSE

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Turizm Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Aydın HİM

 

 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

 

 

ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ

Prof. Dr. Ömer ÖZYURT

Doç. Dr.Yaşar AYYILDIZ

Prof. Dr. Erol AYAZ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Türkan ARGON

 

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

 

 

YÜKSEKOKUL VE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLERİ

Prof. Dr. Hasan Birol YALÇIN

Prof. Dr.Kadir Murat ALTINTAŞ

Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Gerede Uygulamalı Bilimler Y.O. Müdürü

Yeniçağa Yaşar Çelik M.Y.O. Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi  Bahattin ÖZTOPRAK

Prof. Dr. Emine Elif YÜCETÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Macit DEMİRER

Gerede M.Y.O. Müdürü

Mengen M.Y.O. Müdürü

Seben İzzet Baysal M.Y.O. Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Nezih OKUR

Doç. Dr. Rahmi YÜCEL

Prof. Dr. Kamil GÜREL

Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O. Müdürü

Bolu Meslek Yüksekokulu Müdürü

Mehmet Tanrıkulu Sağ.Hiz. M.Y.O. Müd.

Prof. Dr. Ömer ÖZYURT

 

 

Bolu Teknik Bilimler M.Y.O. Müdürü

 

 

FAKÜLTE TEMSİLCİLERİ

Prof. Dr. Osman GÖRÜR

Doç. Dr. Fatih KONUR

Prof. Dr.Halil KÜTÜK

Fen Edebiyat Fakültesi Temsilcisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi

Zıraat ve Doğa Bilimleri Fak. Temsilcisi

Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN

Prof. Dr. Erdal BEKİROĞLU

Prof. Dr. Nesrin KALYONCU

Eğitim Fakültesi Temsilcisi

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Selami ÖZSOY

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AYTAÇ BAL

Doç. Dr. Cengiz IŞIK

İletişim Fakültesi Temsilcisi

Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi

Tıp Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Cahid KARA

 

 

İlahiyat Fakültesi Temsilcisi