Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

İzzet Baysal Vakfı

İzzet Baysal Vakfı, 1986 yılı sonunda, İzzet Baysal’ın tüm hayatı boyunca vergisi ödenmiş kazançlarından Vakfa aktardığı mal varlığı ile kuruldu.

Vakfın amacı; Vakıf senedinin 4. maddesinin giriş bölümünde söyle özetlenmiştir: “Öncelikle Bolu Şehrine ve Bolu Halkına olmak üzere Türkiye dahilinde her yere ve her vatandaşa imkanları ölçüsünde ihtiyaçları bulunan bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık hizmetlerinde bulunabilmek bu vakfın amacıdır. Bu amacını çağdaş, laik ve demokratik Atatürkçü düşünce ışığından ve Ulu önderin muasır medeniyete ulaşmada gösterdiği yoldan şaşmadan gerçekleştirmeyi esas alır. Vakfın kurucusu büyük insan İzzet Baysal’ın kendi yaşamında şiar edindiği “planlı, programlı ve çok çalışmayı, tasarruflu olmayı ve israftan kaçınmayı” bu amaca ulaşmada vazgeçilmez rehber kabul eder.”

Bu meyanda: Devlet yatırımlarına yardımcı olmak üzere her türlü eğitim, araştırma, tesisleri ve yurtları inşa eder;Fakülteler ve Üniversite açabilir. Her türlü Sağlık ve Sosyal hizmet tesisleri kurar ve bu tesisleri kendi işletebileceği gibi dilerse halkın hizmetine sunulmak üzere devlete armağan eder.

Keza; zeki, çalışkan ve maddi desteğe muhtaç çocuklara eğitim bursu vermek, onları vatana ve millete hizmet için yetişmelerini sağlamaya yardımcı olmak; Başarılı olanlarını ödüllendirmek başlıca amaçları arasındadır.

Vakfın malvarlığı 31.12.2023 tarihi itibarıyla 507 milyon 112 bin 403 Türk lirasına ulaşmıştır. Yatırım ve hayırlar bu mal varlığının gelirleriyle yapılmaktadır. Her sene gelirin %80’i yukarıda özetlenen amaçlara sarf edilmekte, (bu oran 2003 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile %66,67’ye düşürülmüştür) kalanı mal varlığını artırıcı ve gelir getirici değerlere yatırılmakta, böylece Vakıf varlığının enflasyondan korunmasına çalışılmaktadır.

Vakıf Mütevelli üyeleri arasından seçilen altı üye tarafından yürütülmektedir. Bunların halen ikisi, İzzet Baysal tarafından Vakıf senedine “değişmez” olarak kaydedilen iki üye, diğerleri ise her iki senede bir mütevelliler genel kurulunca seçilen dört üyedir. Mütevelliler kurulu 29 üyeden oluşmaktadır. Bunların 7 ‘si onur üyesidir. (Bolu Valisi, Belediye Başkanı, Üniversite Rektörü, Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Baş Hekimi, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, mütevelliler kurulu onur üyeleridir.)On bir üye İzzet Baysal’ın takdirine mahzar olmuş Bolu‘lu halk üyeleridir. Diğer on bir üye ise yine onun arzusu ile kızı ve yeğenleri tarafından doldurulmuştur. Boşalan üyeliklere her iki senede bir yapılan genel kurulda yeni üyeler seçilir.

İzzet Baysal Vakfı Bakanlar Kurulunun 26.02.1987 tarih ve 87/11540 sayılı kararı ile “Kamuya yararlı Vakfı” olarak tescil edilmiş ve kendisine vergi muafiyeti tanınmıştır. Yaptığı karşılıksız hizmetler ve yatırımlar nedeniyle bir çok kuruluşlardan takdirname almış, iki kere de Vakıflar Genel Müdürlüğünce “Yılın Vakfı” seçilmiştir.

İzzet Baysal Vakfı Web Sitesi


Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )