Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

Genel Sekreterlik

   
 

İhsan AĞCAN

 
 

Genel Sekreter

 
 

İsmail TEMEL

 

Nihani Yıldırım

Genel Sekreter Yardımcısı

 

Genel Sekreter Yardımcısı

     
Görev Alanı   Görev Alanı
     

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

Personel Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İstatistik Birimi

 

Yazı ve Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Basımevi

 

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

 

Hukuk Müşavirliği

Koordinasyon  

Disiplin ve Ceza İşleri Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Bolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

  Koordinasyon

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Bolu İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dekanlığı

Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Gerede Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

 

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

İletişim Fakültesi Dekanlığı

Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

 

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Teknoloji Fakültesi Dekanlığı

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Turizm Fakültesi Dekanlığı

Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

   

Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

   

Yaşlı Sağlığı, Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

   

Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

   

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

   

Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

   
     
Genel Sekreterlik Görev ve Sorumlulukları  
     
Üniversite idare teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlamak. Belirtilen kanun ve yönetmelikler hükümleri ile yönetim kurulu ve senato kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek.
Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan karaların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim kurulu kararlarının Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.
Kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve bağlı diğer birimler aracılığıyla Üniversitenin tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek.
Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör'e öneride bulunmak.
Üniversitenin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak.
Genel Sekreterlik' e bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcılarıyla koordinasyon halinde olmak.
Üniversitenin yazışmalarında imza yetkisini kullanmak ve bu yetkiyi gerektiğinde yardımcılarına devretmek.
Yönetim kurulu ve Senato gündemlerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
Üniversiteyi Bakanlık, Valilik, Belediye Başkanlığı vb. kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek
Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek ve bununla ilgili Daire Başkanlıklarını koordine etmek.
Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak.
Genel Sekreter Yardımcılarıyla ve Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak.
Basın ve Halkla İlişkiler ile Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerinin düzenlenmesini sağlamak.
Kanun, Tüzük, Yönetmelikler çerçevesinde Yönetim kurulu, Senato ve Rektör' ün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )